Uken var på noe

Grammy -seremonien søndag kveld antydet institusjonens ønske om å endre seg, men for det meste ga etter for gamle mønstre.